sobota, 9 grudnia 2023 |  imieniny obchodzi: Aneta, Leokadia, Wiesław

Informacja o Gminie
Urząd Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy
Inwestycje
Gospodarka i Rolnictwo
Kultura i Edukacja
Sport , Turystyka, Zabytki
Informacje i ogłoszenia
Gospodarka odpadami
Wiedza i kompetencje - przepustką do sukcesu
 


 
Opłaty

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice codziennie w godz. 8.00 -15.00 z przerwą od godz. 12.00 do 12.30 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Prochowice 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028. W tytule przelewu należy wpisać miesiąc, którego dotyczy opłata, a w przypadku wnoszenia opłaty z konta nie należącego do płatnika konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska płatnika.

Wysokość opłaty naliczana jest w następujący sposób:

 - w przypadku segregacji odpadów:

11,00 zł x ilość zadeklarowanych osób = miesięczna kwota opłaty

- w przypadku odpadów niesegregowanych:

20,00 zł x ilość zadeklarowanych osób = miesięczna kwota opłaty.

Przykład obliczenia opłaty dla rodziny składającej się z 4 osób i prowadzącej segregację odpadów:

11,00 zł x 4 osoby = 44 zł/ miesiąc

Uprzejmie prosimy Państwa o pamiętaniu o regulowaniu płatności w wyznaczonych terminach, gdyż nie będzie zawiadomień o konieczności ich wnoszenia, a brak opłaty będzie skutkował naliczeniem odsetek i egzekucją należności.

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
on line: 1 odwiedzin: 4230109
CIEKAWE LINKI|
admin@prochowice.pl © Prochowice 2008 - 2023. Wszystkie Prawa zastrzeżone