sobota, 9 grudnia 2023 |  imieniny obchodzi: Aneta, Leokadia, Wiesław

Informacja o Gminie
Urząd Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy
Inwestycje
Gospodarka i Rolnictwo
Kultura i Edukacja
Sport , Turystyka, Zabytki
Informacje i ogłoszenia
Gospodarka odpadami
Wiedza i kompetencje - przepustką do sukcesu
 


 
Historia

Tereny dzisiejszej gminy Prochowice, będąc częścią Śląska początkowo należały do państwa czeskiego. Około 990 roku zostały włączone do wczesnopiastowskiego państwa księcia polskiego Mieszka I. Od 1138 roku, w ramach Polski, znajdowały się w jednej z dziedzicznych dzielnic senioralnych. W efekcie dalszego podziału ziem śląskich pomiędzy potomków Władysława II Wygnańca okolice Prochowic znajdowały się w granicach trzech księstw: głogowskiego, legnickiego i wrocławskiego, będąc w gestii książąt legnickich. Najstarsze wiadomości o Prochowicach pochodzą z XIII wieku. W tym czasie powstała osada o charakterze miejskim w rozwidleniu szlaków komunikacyjnych biegnących z Wrocławia do Głogowa i Zgorzelca. Wczesnośredniowieczna osada posiadała już w 1217 roku kościół. Jej właścicielem był palatyn Legnicy – Iko. Prawa miejskie Prochowice otrzymały w 1280 roku, potwierdzone przez Bolka I Świdnickiego w 1293 roku. Miasto rozwijało sie jako ośrodek rolniczy i rzemieślniczy. Na przełomie XIII i XIV wieku na lewym brzegu Kaczawy powstał tutaj murowany zamek posiadający warowna wieżę i budynek mieszkalny. Po rozpadzie monarchii Henryków Śląskich, w wyniku postępującego rozdrobnienia dzielnicowego, Księstwo Legnickie podobnie jak cały Śląsk przechodziło w strefę wpływów czeskich, a od 1348 roku stało sie formalnie częścią państwa czeskiego. Miasto Prochowice i zamek w ciągu wieków często zmieniały właścicieli. Po śmierci Ika, palatyna legnickiego, Prochowice przeszły w ręce jego syna Mirona, który z kolei przekazał je synowi Stefanowi – dworzaninowi książąt legnickich. W 1383 roku kasztelan Piotr z Prochowic sprzedał miejscowość księciu legnickiemu Ruprechtowi, ten zaś w 1400 roku przekazał dobra Zedlitzom, a ci następnie Opersdorfom. Prochowice podobnie jak inne śląskie miejscowości przechodziły w dziejach różne koleje losu. W XIV wieku były miasteczkiem dość zamożnym. W 1374 roku uzyskały monopol handlu solą w swoim okręgu i zachowały go aż do 1814 roku. W mieście powstały liczne budowle. W 1424 roku wzmiankowany jest ratusz miejski, a dwa lata późnej zbudowano murowany kościół parafialny św. Andrzeja. Miasto znacznie ucierpiało w czasie wojen husyckich. Domy oraz kościoły zostały splądrowane i spalone. Wskutek tego w latach 1430 – 1450 Prochowice obwarowano murami obronnymi. Po śmierci Jagiellona Ludwika I w 1526 roku, na mocy wcześniejszych ustaleń pomiędzy królem Polski Zygmuntem I i cesarzem Austrii Maksymilianem I, Czechy wraz ze Śląskiem przeszły pod panowanie austriackich Habsburgów. W XVI i XVII wieku zamek był rezydencja książęcą. Po wygaśnięciu linii Piastów legnicko – brzeskich w 1675 roku, zamek i okolice stanowiły dobra austriackie. Wojna 30-letnia (1618 – 1648), a w szczególności pożary w latach 1642 – 1649 zniszczyły dużą cześć miasta. W 1658 roku trwająca prawie miesiąc epidemia cholery zdziesiątkowała mieszkańców. W 1742 roku po pokoju wrocławskim Śląsk został włączony do Królestwa Pruskiego. W skład państwa niemieckiego – od Cesarstwa Niemieckiego poprzez Republikę Weimarska, po Trzecią Rzesze – Prochowice wchodziły do 1945 roku. W XVIII wieku miasteczko zaczyna sie odradzać i rozwijać. Świadczą o tym budowle oraz rosnąca liczba mieszkańców. Przebudowano ratusz i wiele kamieniczek, a w 1784 roku zbudowano pierwsze wodociągi. Rozwój miasta przyhamował okres wojen napoleońskich. Kroniki zanotowały, że w latach 1806 – 1808 przemaszerowało przez miasto około 75 tysięcy żołnierzy, a w 1813 roku stacjonowało ich prawie 10 tysięcy. Na potrzeby wojska przygotowano ponad tysiąc baraków. W tym czasie także zburzono mury miejskie. Na przełomie XIX i XX wieku następuje rozwój gospodarczy Prochowic. W 1898 roku uruchomiono linie kolejowa do Legnicy i Ścinawy. W 1906 roku zbudowano elektrownie. Powstawały również liczne zakłady przemysłowe. W 1910 roku działały tutaj dwa browary, dwie gorzelnie, cegielnia, fabryka konserw, dwie garbarnie oraz szereg warsztatów rzemieślniczych. Ponadto funkcjonowały liczne hotele, kawiarnie i gospody. W ramach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej od 1945 do 1975 roku gmina Prochowice wchodziła w skład województwa wrocławskiego. Zaraz po wojnie zmodernizowano i uruchomiono miejscowe zakłady przemysłowe. Rozwijał sie tutaj głównie przemysł skórzany i rolno – spożywczy. Powstawały nowe obiekty użyteczności publicznej, pawilony handlowe, itp. Reforma administracyjna przeprowadzona w 1975 roku spowodowała, że gmina w latach 1975 - 998 wchodziła w skład województwa legnickiego. Natomiast reforma administracyjna dokonana już w ramach III Rzeczpospolitej 1 stycznia 1999 roku spowodowała, że gmina Prochowice znajduje się na terytorium zintegrowanego Dolnego Śląska - województwo dolnośląskie, powiat legnicki.

 

    

        

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
on line: 1 odwiedzin: 4230105
CIEKAWE LINKI|
admin@prochowice.pl © Prochowice 2008 - 2023. Wszystkie Prawa zastrzeżone