sobota, 9 grudnia 2023 |  imieniny obchodzi: Aneta, Leokadia, Wiesław

Informacja o Gminie
Urząd Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy
Inwestycje
Gospodarka i Rolnictwo
Kultura i Edukacja
Sport , Turystyka, Zabytki
Informacje i ogłoszenia
Gospodarka odpadami
Wiedza i kompetencje - przepustką do sukcesu
 


 
Szkolenia nauczycieli


 

W ramach projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” odbędą się dla nauczycieli szkół gminnych szkolenia na temat: „Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce”, „Rozwój wśród uczniów umiejętności

i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy”, „Wykorzystanie metod i eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych”, „Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy

z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

         Wśród nauczycieli zostanie przeprowadzona rekrutacja. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem: jasnych, przejrzystych i dostępnych zasad zapewniających równy dostęp do informacji ; zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, sytuację materialną, przynależność związkową lub partyjną ; zasad równości szans kobiet i mężczyzn ; zasady przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

         Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały potrzebne do realizacji szkolenia. Udział w szkoleniach

i zdobycie kompetencji zostanie potwierdzone otrzymaniem certyfikatu po każdym szkoleniu.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
on line: 1 odwiedzin: 4230116
CIEKAWE LINKI|
admin@prochowice.pl © Prochowice 2008 - 2023. Wszystkie Prawa zastrzeżone