sobota, 9 grudnia 2023 |  imieniny obchodzi: Aneta, Leokadia, Wiesław

Informacja o Gminie
Urząd Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy
Inwestycje
Gospodarka i Rolnictwo
Kultura i Edukacja
Sport , Turystyka, Zabytki
Informacje i ogłoszenia
Gospodarka odpadami
Wiedza i kompetencje - przepustką do sukcesu
 


 
Zajęcia projektowe


W ramach projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” odbędą się w szkołach: zajęcia rozwijające zdolności językowe (język angielski

i język niemiecki) i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym ; zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu: matematyki, języka angielskiego, fizyki, przyrody, biologii, robotyki, gry w szachy ; zajęcia wyrównujące poziom wiedzy z zakresu: matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, biologii, przyrody. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymają wsparcie na zajęciach: logopedycznych, terapii pedagogicznej, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu, terapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych

i rozwijających aktywność psychoruchową. Dodatkowe wsparcie dla uczniów:

z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, kreatywności

z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania ; zajęcia teatralno-językowe oraz trening postaw kluczowych.

Pomiar efektów uczenia się nastąpi przez przeprowadzenie wstępnego

i końcowego testu kompetencji.

 

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DĄBIU

 

 

Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym

Język angielski, język niemiecki, informatyka

 

Zajęcia rozwijające umiejętności

 Matematyka, przyroda, biologia, robotyka z podstawami programowania

 

Zajęcia wyrównujące

 Matematyka, przyroda, biologia

 

Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zajęcia logopedyczne

 

Pozostałe wsparcie

  Przedsiębiorczość, Akademia kreatywności

z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania, trening postaw kluczowych na rynku pracy

 

 

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W PROCHOWICACH

 

Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym

Język angielski, język niemiecki, informatyka

 

Zajęcia rozwijające umiejętności

 Robotyka z podstawami programowania, koło szachowe

 

Zajęcia wyrównujące

 Matematyka, język angielski, fizyka, chemia

 

Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne indywidualne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne

 

Pozostałe wsparcie

 Przedsiębiorczość, Akademia kreatywności z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania, trening postaw kluczowych na rynku pracy, indywidualne doradztwo zawodowe

 

 


ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W PROCHOWICACH

 

Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym

Język angielski, język niemiecki, informatyka

 

Zajęcia rozwijające umiejętności

 Matematyka, język angielski, fizyka, biologia, robotyka

z podstawami programowania

 

Zajęcia wyrównujące

 Matematyka, język angielski, fizyka, chemia

 

Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu

 

Pozostałe wsparcie

Trening postaw kluczowych na rynku pracy, zajęcia teatralno-językowe, indywidualne doradztwo zawodowe

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
on line: 1 odwiedzin: 4230179
CIEKAWE LINKI|
admin@prochowice.pl © Prochowice 2008 - 2023. Wszystkie Prawa zastrzeżone