sobota, 9 grudnia 2023 |  imieniny obchodzi: Aneta, Leokadia, Wiesław

Informacja o Gminie
Urząd Miasta i Gminy
Rada Miasta i Gminy
Inwestycje
Gospodarka i Rolnictwo
Kultura i Edukacja
Sport , Turystyka, Zabytki
Informacje i ogłoszenia
Gospodarka odpadami
Wiedza i kompetencje - przepustką do sukcesu
 


 
Informacje różne
Uwaga

W miesiącu listopadzie ulegają zmianie terminy wywozu odpadów biodegradowalnych. Wywóz tych odpadów odbędzie się w dniach 13, 14, 26, 27. W kolejnych miesiącach wywozy odpadów będą się odbywały zgodnie z harmonogramem.


Uwaga mieszkańcy!!!

Z przyczyn technicznych mycie pojemników na odpady biodegradowalne zostało przesunięte i będzie wykonane od 23 do 24 lipca 2018r.
W związku z tym w tych dniach należy wystawić wszystkie pojemniki na odpady biodegradowalne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
/-/ Alicja Sielicka


Uwaga mieszkańcy!!!

W dniach od 16 do 20 lipca 2018r. odbędzie się mycie i dezynfekcja pojemników na odpady. W związku z tym w tych dniach należy wystawić wszystkie pojemniki na odpady zmieszane i biodegradowalne.


Wywóz odpadów w 2018 r.

            W zakładce gospodarka odpadami komunalnymi dostępne są harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w roku 2018. Harmonogramy dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice w pok nr 1.


Uwaga mieszkańcy!

 

            Informujemy, że w harmonogramie wywozu odpadów niesegregowanych i biodegradowalnych w roku 2017 nastąpiła pomyłka. W związku z powyższym prawidłowe daty odbioru odpadów biodegradowalnych to 21 listopada 2017 roku i 19 grudnia 2017 r.

Informacja dotyczy następujących miejscowości:

- Golanka Dolna;

- Prochowice, ulice:

·         Jagiellońska,

·         Kresowa,

·         Wojska Polskiego,

·         Sybiraków,

·         Niepodległości,

·         Warszawska,

·         Przysiółek Chwalkowice,

·         Powstańców Styczniowych,

·         Powstańców Wielkopolskich, 

·         Powstańców Warszawy,

·         Powstańców Śląskich,

·         Rumiankowa.

           

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i informujemy, że w dniu 01.12.2017 r. zostanie wykonany odbiór interwencyjny odpadów biodegradowalnych, które mieszkańcy udostępnili do odbioru, a nie zostały one odebrane w dniu 28.11.2017 r.

Poprawione harmonogramy są już dostępne na stronie internetowej www.prochowice.com.

 

 


Uwaga mieszkańcy!

W związku z awarią samochodu do odbioru odpadów biodegradowalnych informujemy, że odpady te zostaną odebrane w dniach 08.06.2017r. i 09.06.2017r.

 Za niedogodności przepraszamy.


Uwaga mieszkańcy!!!

 

W związku z remontem ulicy Legnickiej na odcinku od nr 20 do nr 30 i brakiem dojazdu do posesji prosimy o umieszczanie odpadów zmieszanych w pojemnikach 1100 l ustawionych przy:

- skrzyżowaniu ul. Ciepłej z ul. Legnicką (obok hurtowni pasz) dla nieruchomości od nr 20 do nr 26a;
- ul. Legnickiej 33 przy pojemnikach na szkło i butelki PET dla nieruchomości od nr 28 do nr 30.

W celu uniknięcia problemów z wywozem odpadów prosimy nie wrzucać odpadów do pojemników znajdujących się przy Państwa posesjach, gdyż nie będzie możliwości ich odbioru w najbliższym czasie. Pojemniki 1100 l będą ustawione do momentu przywrócenia ruchu na wskazanym odcinku ul. Legnickiej.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Zmiana cen za odpady!!!

 

Informuję, że od 1 czerwca 2017 r. nastąpi zmiana stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny. Konieczność zmiany wynika z faktu, iż wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów nie pokrywają ponoszonych z tego tytułu wydatków.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zbierania odpadów w sposób selektywny, na dzień dzisiejszy jest to jeden worek i jeden pojemnik, a w przypadku dodatkowej zbiórki odpadów BIO dwa pojemniki.

Przez zwiększenie liczby osób segregujących będzie uzyskiwana większa ilość odzysku i recyklingu odpadów, a tym samym poprawa stanu środowiska, w którym żyjemy.

Nie unikniemy zbierania odpadów w sposób selektywny do czego zmierzają wprowadzane przepisy.

 

Stawka opłaty za odpady niesegregowane od 1 czerwca 2017 r. będzie
wynosiła
20 zł od osoby.

 


Uwaga mieszkańcy!!!


Od 1 kwietnia 2017 roku nastąpiła zmiana częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych co ma na celu usprawnienie systemu zbiórki odpadów. Decyzja o zmianach została podjęta w oparciu o obserwację dotychczasowego systemu, jak również uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Nowe częstotliwości wywozu odpadów będą następujące:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) w okresie od kwietnia do października:

  • z budynków wielolokalowych- 1 raz w tygodniu;

  • z pozostałych nieruchomości- 1 raz na dwa tygodnie;

b) w okresie od listopada do marca (ze wszystkich nieruchomości)- 1 raz w tygodniu;

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji:

a) w okresie od kwietnia do października- 1 raz w tygodniu;

b) w okresie od listopada do marca- 1 raz w miesiącu.

Częstotliwości wywozu pozostałych odpadów nie zmieniły się.Uwaga mieszkańcy!!!

 

            Nastąpiła zmiana wywozu odpadów ZMIESZANYCH w miejscowości GROMADZYŃ. Od 26.07.2016r. odbiory odpadów zmieszanych będą się odbywały we WTORKI. Poprawione harmonogramy wywozu odpadów znajdują się na stronie www.prochowice.com i w UMiG Prochowice pok. nr 1.


Uwaga mieszkańcy!

W związku z nową uchwałą nr XXIII/144/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, informujemy, że zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji. Nowe wzory są dostępne w zakładce „Gospodarka odpadami - Deklaracja do pobrania”.


Uwaga mieszkańcy!

 Od dnia 01.11.2015 r. nastąpi zmiana stawki opłaty za odpady komunalne. Za odpady segregowane będziemy płacić 11 zł. od osoby, a za odpady niesegregowane 16 zł od osoby. Wyższe stawki opłaty są spowodowane podniesieniem cen przyjmowania odpadów, co skutkuje zwiększeniem kosztów ponoszonych na usługę związaną z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.


Co z odpadami wielkogabarytowymi – ważna informacja dla mieszkańców


Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe.

Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Odpady wielkogabarytowe można  oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do zbiorczego punktu gromadzenia odpadów.     W mieście i gminie funkcjonuje taki punkt na terenie Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach przy ul. Jagiellońskiej 32.

Ilość przyjmowanych odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców – 2 sztuki rocznie ( zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXX/179/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała zamieszczona jest na BIP, a także na stronie www.prochowice.com- zakładka „ Gospodarka odpadami” oraz dostępna w tutejszym Urzędzie).

Te problemowe odpady mieszkańcy  miasta i gminy  mogą nieodpłatnie złożyć w wyżej wskazanym miejscu. Warunkiem jest jedynie wcześniejsze uzgodnienie  z pracownikiem  Referatu Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie pokój nr 1  lub tel. 76 85-84-342 wew. 18 lub 20.


Natomiast wszystkie urządzenia zasilanie elektrycznie  jak dotychczas utylizowane są oddzielnie od odpadów domowych i wielkogabarytowych
.  O terminie odbioru tych odpadów będziemy informować oddzielnie.

 

Referat Gospodarki  Mieszkaniowej i Komunalnej 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
on line: 1 odwiedzin: 4230182
CIEKAWE LINKI|
admin@prochowice.pl © Prochowice 2008 - 2023. Wszystkie Prawa zastrzeżone